Ceník

Řidičský výcvik skupiny B

Cena 8.300 Kč
obsahuje kompletní kurz, tedy zákonem stanovený stanovený počet teoretické a praktické výuky, včetně první závěrečné zkoušky a neomezený počet náslechových jízd.

Odborná způsobilost

Cena 3.000 Kč
obsahuje učitelem stanovený počet teoretické a praktické výuky, včetně první závěrečné zkoušky a neomezený počet náslechových jízd.

Dopravně psychologické vyšetření

Cena 2.000 Kč
obsahuje 3 - 4 hodinové vyšetření, jenž provádí pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. Spolupracujeme s nejhodnější psycholožkou široko daleko :-)

Kondiční jízdy

Cena 250 Kč
určeno pro řidiče, kteří delší dobu nejezdili (např. ze zdravotních důvodů, práce v zahraničí apod.), a chtějí si pod dohledem učitele připomenout, co znamená řízení automobilu.

Doplňkový výcvik

Cena 250 Kč
žák kurzu má po úspěšném ukončení autoškoly před sebou čekání na "úředního šimla", tedy než obdrží řidičský průkaz. Běžně okolo 3 - 4 týdnů, a byť autoškolu udělal, bez řidičáku jezdit nesmí. Tedy aby nezapomněl, co se učil, může během této čekací doby abslovlovat doplňkový výcvik. Jinými slovy, je to jediná varianta, jak po dobu čekání legálně řídit.

Náslechové jízdy

Cena ZDARMA
určeno pouze pro žáky. Na zadním sedadle sledujete jízdu jiného žáka, získáte větší jistotu a kontrolu, a posloucháte výklad učitele k aktuálním dopravním situacím. Nasbíráte tak daleko více zkušeností...a ty se vždy hodí.