Ceník

Řidičský výcvik skupiny B

Cena 14.900 Kč
obsahuje kompletní kurz, tedy zákonem stanovený stanovený počet teoretické a praktické výuky, včetně první závěrečné zkoušky a neomezený počet náslechových jízd. Platbu je možno rozdělit do dvou splátek. První splátka při podepsání přihlášky, druhá splátka v polovině kurzu.

EXPRESS 3-týdenní Řidičský výcvik skupiny B

Cena 16.900 Kč
obsahuje kompletní kurz, tedy zákonem stanovený stanovený počet teoretické a praktické výuky, včetně první závěrečné zkoušky a neomezený počet náslechových jízd. Jízdy každý den krom víkendů.

Odborná způsobilost

Cena 5.900 Kč
obsahuje učitelem stanovený počet teoretické a praktické výuky, včetně první závěrečné zkoušky a neomezený počet náslechových jízd.

Dopravně psychologické vyšetření

Cena 2.500 Kč
obsahuje 3 - 4 hodinové vyšetření, jenž provádí pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. Spolupracujeme s nejhodnější psycholožkou široko daleko :-)

Kondiční jízdy

Cena 400 Kč
určeno pro řidiče, kteří delší dobu nejezdili (např. ze zdravotních důvodů, práce v zahraničí apod.), a chtějí si pod dohledem učitele připomenout, co znamená řízení automobilu.

Náslechové jízdy

Cena ZDARMA
určeno pouze pro žáky. Na zadním sedadle sledujete jízdu jiného žáka, získáte větší jistotu a kontrolu, a posloucháte výklad učitele k aktuálním dopravním situacím. Nasbíráte tak daleko více zkušeností...a ty se vždy hodí.